skip to Main Content

YÖNETİM KURULU – ASİL ÜYELER

 

Başkan Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN Öğretim Üyesi
Başkan Yrd. Prof. Dr. Soner ÇANKAYA Öğretim Üyesi
Sekreter Murat KAYA Öğretmen
Muhasip Öğr. Gör. Turgay YAVUZARSLAN Öğretim Görevlisi
Üye Nuhcan ÖZBEK Memur
Üye Av. Ertuğrul ÇAKIR Avukat
Üye Samet DEMİR Makine Mühendisi

DENETLEME KURULU

 

Başkan Halim KAYA Araştırmacı
  Şükran AKGÜN Muhasebeci
  Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK Öğretim Üyesi

MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ

 

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN
Prof. Dr. Serkan ŞEN
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA
Yusuf ALAN
Alper KOÇ

 

Back To Top