skip to Main Content

“ANDIMIZ” GELECEK PAROLAMIZDIR

Samsun Türk Ocağı Reisi Prof. Dr. Serkan Şen tarafından “Andımız”ın iptaline dair bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada şu hususlara değindi:

“Danıştay 8. Dairesi 2018/2319 sayılı kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığının okullarımızda öğrencilerimize her sabah törenle ‘Öğrenci Andı’nın okutulması uygulamasını yürürlükten kaldıran İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişikliği iptal etmişti. Ardından davanın diğer tarafı olan bakanlık, bu iptali hükümsüz kılma istemiyle İdari Dava Daireleri Kuruluna temyize gitmişti. İdari Dava Daireleri Kurulunun Danıştayın ilgili dairesince verilen kararı bozduğu basın yoluyla kamuoyuna yansımış bulunmaktadır. Buna göre 2013 yılına dek okullarımızda derse başlamadan önce toplu hâlde okunan “Andımız”ın uygulamadan kaldırılmasına mahkeme kararıyla da imkân tanınmıştır. Gerekçeli karar açıklandığında elbette daha ayrıntılı değerlendirmeler yapmak mümkün olacaktır. İçerik itibariyle millî değer ve hedeflerimizi Türk kimliği altında hayata geçirmenin kararlılığını yansıtan bu metnin nesillerin bilinçlenmesini adına son derce önem arz ettiği düşüncesindeyiz.  Andımızla vurgulanan hususların millî, insanî ve ahlaki yönüyle Türkiye Cumhuriyeti’ne gerek vatandaşlık gerekse gönül bağıyla aidiyet şuuru taşıyan hiçbir Türk’e rahatsızlık veremeyeceği açıktır. Bunun yanında dünyanın çeşitli ülkelerinde ant nitelikli benzer uygulamaların varlığı bilinmektedir. Hâl böyle iken Türkiye’nin geldiği noktada idarenin tasarrufu doğrultusunda atılan adımların idarecilerce tekrar gözden geçirilerek 2013’teki adımın telafi edilmesi elzemdir. Gerek 15 Temmuz’daki menfur darbe girişimi gerekse yakın coğrafyalarımızda bize kurulan tuzaklar kendimize dayanmaktan başka çıkar yolumuz olmadığını ortaya koymuştur. Kendiliğimizin merkezinde ise millî kimliğimiz yani Türklüğümüz yatmaktadır. Türklük bilincimizi perçinlemek adına nesiller boyu tekrarlanan andımızdan yeni nesilleri mahrum bırakamayız.  “Yurdunu, milletini özünden çok seven” gençlik birliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Andımızı çağ dışı değerlendirmek, devletimizin bekası yolunda Türklük şuuruyla her türlü fedakârlığı göze almış kitlelerin nezdinde büyük bir moral bozukluğuna yol açacak, açılım ve saçılımcıları cesaretlendirecektir. En eski Türk atasözlerinden biri şöyledir: Atası ekşi elma yese oğlunun, kızının dişi kamaşır. ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ şiarıyla başlayan ‘Andımız’ı Türk okullarında okutamamak gelecek nesillerin dimağlarında mana veremeyecekleri soru işaretleri doğuracaktır”.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

Back To Top