skip to Main Content

Geçmişten Günümüze Türk Şamanizmi

Türk Ocakları Samsun Şubesi, aralık ayı söyleşiler dizisi bağlamında “Baykara Meclisi Sohbetleri” başlığı altında 17.12.2022 tarihinde OMÜ-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Arş. Görevlisi Hasan Kızıldağ’ı şube konferans salonunda ağırladı. “Geçmişten Günümüze Türk Şamanizmi” başlıklı söyleşide Dr. Hasan Kızıldağ, kadim Türk kültürünün en eski mitlerinden başlayarak şamanizmi tüm yönleriyle ele alıp, günümüzdeki durumunu ve yansımalarını dinleyicilerle paylaştı. Keyifle gerçekleşen söyleşinin ardından Türk Ocakları Samsun Şube Reisi Prof. Dr. Serkan Şen ve OMÜ-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Köktürk tarafından Dr. Hasan Kızıldağ’a hediye takdimi yapıldı.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

Back To Top