skip to Main Content

18. Olağan Genel Kurul Daveti

Türk Ocakları tüzüğünün 30. Maddesi gereğince 28.01.2023 günü saat 14:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18.02.2023 Cumartesi günü saat 14:00’da Türk Ocakları Samsun Şubesinde aşağıdaki gündem ile Şube Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Samsun Türk Ocağı Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Yoklama
  2. Divan Teşekkülü
  3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Faaliyet ve Hesaplarının okunması ve ibrası
  4. Rapor üzerine görüşme
  5. Gelecek dönemin tahmini bütçesinin okunması ve kabulü
  6. Şube başkanının konuşması
  7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin ve Merkez İdare Heyeti kurultay delegelerinin seçimi.
  8. Dilek, Temenniler ve Kapanış

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

Back To Top